logo-beecard

  Beecard

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Beecard.net เป็นของและดำเนินการโดยบริษัท PiC Phuket Co., LTD. (บริษัทจดทะเบียนหมายเลข 0835552001187) ("Beecard, "เรา" หรือ "ของเรา") นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวล และปกป้องข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคล ("ข้อมูลส่วนบุคคล") ที่คุณ ("ผู้ใช้") อาจให้ในการใช้บริการของ Beecard ผ่านเว็บไซต์ www.beecard.net ("เว็บไซต์") ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลที่สามารถใช้ในการระบุตัวบุคคล หรือรายละเอียดจากข้อมูล และข้อมูลอื่นๆ ที่องค์กรมีหรือมีแนวโน้มที่จะสามารถเข้าถึงได้ ไม่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตาม การอ้างอิงถึงเว็บไซต์จะรวมถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำเป็นต้องจำกัดเพียงแต่เว็บไซต์สำหรับอุปกรณ์สื่อสารและแอปพลิเคชั่น เมื่อมีการเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์ คุณยอมรับและยินยอมในการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูล และการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และ/หรือเงื่อนไขของเว็บไซต์ ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวด้านล่าง กรุณาออกจากเว็บไซต์นี้ทันที

หากเราได้ทำการแก้ไขที่เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะมีการแจ้งในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และจะมีการประกาศวันที่เริ่มบังคับใช้ที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัว ดังนั้น คุณควรตรวจตรานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ เพื่อให้คุณได้เข้าใจนโยบายและหลักการปฏิบัติล่าสุดของเรา Beecard จะประกาศการเปลี่ยนแปลงสำคัญดังกล่าวอย่างชัดเจนก่อนที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวใดๆ กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์นี้ต่อ คุณจะถือว่าได้ทำการยินยอมต่อการปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัว เมื่อคุณใช้เว็บไซต์หลังจากวันที่บังคับใช้การปรับเปลี่ยนนั้นๆ

  1. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม
  2. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ จากการที่คุณใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อของคุณ ข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้และข้อมูลเข้าสู่ระบบของ Beecard ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ชื่อโรงแรม สถานที่ตั้งของโรงแรม และ/หรือ ระยะเวลาในการเข้าพัก เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางที่คุณชอบ สมาชิกสะสมไมล์ของสายการบิน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสบการณ์การเดินทางของคุณผ่านการจองห้องพักกับ Beecard นอกจากนี้เรายังเก็บข้อมูลที่ไม่บ่งชี้ตัวบุคคล (ที่ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อระบุตัวคุณได้) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลจากที่อยู่ IP ข้อมูลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของระบบปฏิบัติการ สัญชาติ การตั้งค่าการค้นหา และข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเตอร์เน็ต

  3. นโยบายคุกกี้
  4. "คุกกี้" คือข้อมูลที่เป็นตัวเลขและตัวอักษร ที่เราทำการถ่ายโอนไปยังฮาร์ดไดรฟ์หรือการ์ดหน่วยความจำของคุณ ผ่านเว็บเบราว์เซอร์เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ซึ่งช่วยให้ระบบของเราบันทึกความจำเมื่อคุณได้ทำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อีกครั้ง และพัฒนาการบริการของเราให้กับคุณ ข้อมูลนี้ใช้เพื่อติดตามการใช้งานของผู้เข้าชมเว็บไซต์ และรวบรวมรายงานทางสถิติเกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.aboutcookies.org หรือ www.allaboutcookies.org คุกกี้อาจถูกใช้ในการรวบรวมข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับพื้นที่ของเว็บไซต์ของเราที่ได้รับการเยี่ยมชมบ่อยที่สุด ข้อมูลการเข้าชมนี้สามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา และทำให้การใช้งานของคุณง่ายยิ่งขึ้น หากคุณต้องการที่จะปฏิเสธคุกกี้ของเรา คุณสามารถกำหนดค่าเบราว์เซอร์ของคุณเช่นนั้นได้ แต่คุณสมบัติบางส่วนบนเว็บไซต์เราอาจไม่สามารถทำงานได้ หากคุณนำคุกกี้ออกจากเบราว์เซอร์ของคุณ หากคุณไม่ได้เปิดใช้งานคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงการใช้งานหรือคุณสมบัติที่สำคัญบนเว็บไซต์นี้ได้ และคุณอาจใช้เว็บไซต์ได้อย่างจำกัด

  5. ติดต่อเรา
  6. หากคุณมีคำถามหรือคำร้องขอใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การปกป้องข้อมูลของเราตามที่อีเมล์ info@pic-phuket.com หรือพนักงานที่ทาง Beecard เป็นคนเลือกให้ โดยจะมีการแจ้งคุณผ่านทางจดหมาย ใบแจ้งหนี้อีเมล์ล หรือบนเว็บไซต์ วันที่เริ่มบังคับใช้: เมษายน 2561 เนื้อหานี้ถูกแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษและจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคุณ ซึ่งเนื้อหาในเอกสารฉบับนี้อาจมีความแตกต่างจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ และจะยึดต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในกรณีที่เกิดความคลุมเครือในเนื้อหาระหว่างฉบับแปลและต้นฉบับ หากเกิดข้อสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลในฉบับแปล กรุณาใช้ฉบับภาษาอังกฤษในการอ้างอิง © 2018 Beecard